Imię i nazwisko słuchacza

    Numer telefonu do kontaktu

    E-mail

    Data urodzenia słuchacza

    Interesują mnie zajęcia:

    2.12.2023 g. 13.30-15.00 dla dzieci 5-7 lat2.12.2023 g. 15.30-17.00 dla dzieci 8-11 lat